Jak bank wylicza zdolność kredytową?

Jak bank wylicza zdolność kredytową?
15.06.2015
Flow Management spółka z o.o.

5. Jak bank wylicza zdolność kredytową?


Zdolność kredytowa to jedna z kluczowych, jeżeli nie decydująca cecha kredytobiorcy. Brak zdolności kredytowej wyklucza przyznanie finansowania, choć znane są wyjątki od tej reguły. Jak jest liczona?

Według prawa bankowego: „Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie”. Każdy bank czy instytucja bankowa posiada własne sposoby i systemy liczenia zdolności kredytowej. Istnieją jednak stałe cechy, które są brane pod lupę przez wszystkich bez wyjątku. Czynnikami, które kształtują parametry zdolności kredytowej są wysokość dochodów czy przychodów, a w przypadku firmy, źródło dochodów oraz ich stabilność. Nie bez znaczenia jest wiek oraz wykształcenie kredytobiorcy, które rzutują na perspektywiczność i możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania.

Na ocenę zdolności kredytowej wpływa sama wysokość wnioskowanej kwoty, czas kredytowania, rodzaj rat, możliwości zabezpieczeń. Dane te zestawiane są z ilością i wysokością aktualnych zobowiązań kredytowych oraz kwotą wydawaną na utrzymanie gospodarstwa domowego czy koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Z uwagi na fakt, że określa się, że miesięczne wydatki nie powinny przekroczyć 65% miesięcznych dochodów, sprawdza się ile pozostaje “wolnych środków” i jaką kwotę “udźwignie” kredytobiorca.

Przykładowa symulacja zdolności kredytowej może wyglądać następująco:
Wiek – 35 lat
Wykształcenie: wyższe
Stan cywilny: żonaty
Ilość osób w gospodarstwie domowym: 4
Osoby na utrzymaniu bez dochodów: 2
ilość samochodów: 1
Wysokość dochodów netto: 4000 zł
Wydatki na życie rodziny, rachunki: 2000 zł
Miesięczne utrzymanie samochodu: 400 zł
Zobowiązania finansowe: 600 zł kredyt
wysokość raty wnioskowanego kredytu: 400 zł
Zdolność kredytowa:
2000 + 400 + 600 + 400 = 3400 zł
3400 / 4000 = 0,85%
Decyzja: Brak zdolności ze względu na przekroczenie 65% miesięcznych wydatków w stosunku do osiąganych dochodów.


Artykuł przygotowany przez Flow Management spółka z o.o.

Jak bank wylicza zdolność kredytową?
Zobacz także

Dodaj swoją opinię

Dodawanie komentarzy tylko dla zalogowanych osób zawodowo związanych z ochroną zdrowia i uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi oraz studentów medycyny.

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz wątpliwości w zakresie obowiązującego prawa, nowych przepisów? Nie wiesz jak postąpić? Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta!