Aktualności

 • Psycholodzy z Ukrainy bez PWZ. Interwencja RPO

  Wprawdzie Sejm przyjął ustawę przedłużającą o kolejne 7 miesięcy możliwość świadczenia usług psychologicznych przez obywateli Ukrainy bez konieczności nostryfikacji dyplomu, ale Senat ją odrzucił, a jego uchwała nie została rozpatrzona przez Sejm.

 • Na potrzeby obronne państwa

  Do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów trafił projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa.

 • NRPiP przeciwko zmianom w ustawie o samorządach zawodowych

  Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wyraziła "duże zaniepokojenie oraz sprzeciw" przeciwko proponowanym zmianom w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, wprowadzanych przepisami art. 15 projektu ustawy o ograniczaniu biurokracji i barier prawnych.

 • Projekt rozporządzenia ws. ustawicznego rozwoju zawodowego diagnosty laboratoryjnego

  Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego diagnosty laboratoryjnego.

 • RPO pyta o bezpłatne leki dla obywateli Ukrainy

  Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia informuje o wątpliwościach świadczeniodawców co do interpretacji przepisów w kwestii bezpłatnych leków dla uchodźców wojennych z Ukrainy w wieku do 18. oraz po 65. roku życia

 • W pakiecie farmaceutycznym dużo niepewności

  Unijny pakiet farmaceutyczny budzi wiele emocji i kontrowersji. Przepisy w nim zawarte nie do końca są jasne i doprecyzowane, w wielu miejscach stwarzają interpretacyjną niepewność – zaznacza Konfederacja Lewiatan.

 • NFZ o e-zleceniach na wyroby medyczne

  NFZ przypomina, że od 1 października 2023 r. wchodzi w życie obowiązek wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zleceń naprawy wyrobu medycznego w postaci elektronicznej (e-zlecenia).

 • Uczelnie mają swobodę kształcenia światopoglądowego na kierunkach lekarskich

  Uczelnie wyższe, zwłaszcza niepubliczne, mają dużą swobodę co do doboru treści światopoglądowych i systemów wartości zawartych w programach kształcenia na kierunkach lekarskich.

 • Pacjent otrzyma lek maksymalnie na 120 dni

  W przypadku realizacji recepty elektronicznej, od dnia 21 września 2023 r., pacjent może otrzymać maksymalnie ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego niezbędną do 120-dniowego okresu stosowania, niezależnie od tego, kiedy recepta została wystawiona i na jaki okres.

 • Nowa lista antywywozowa

  Ministerstwo Zdrowia wydało w czwartek nowe obwieszczenie w sprawie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

7399 artykułów - strona 1 z 740