Baza wiedzy

Napisz do nas


Sytuacja kliniczna jest nietypowa? Nie wiesz jak postąpić? Zmagasz się z absurdalnymi przepisami?
Napisz do nas i zadaj pytanie ekspertowi, zgłoś nieżyciowy przepis, zaproponuj temat, prześlij ciekawy przypadek, podziel się swoim doświadczeniem. Prześlemy pytanie współpracującym z nami ekspertom, nasi dziennikarze zwrócą się do NFZ, Ministerstwa, prawnika, zajmą się interwencją, opiszą i nagłośnią problem.
Czytają nas dyrektorzy szpitali, urzędnicy MZ i NFZ.
Pomóż redagować serwis. Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Napisz do nas

Działalność lecznicza więcej

 • Zakaz reklamy a dozwolona informacja – gdzie przebiega granica?
  Problemy w codziennej praktyce przysparza lekarzom ustalenie granicy pomiędzy dozwoloną informacją a zakazaną reklamą. Pokusa przesuwania tej granicy jest tym większa, że na co dzień przedstawiciele zawodu lekarza muszą mierzyć się z podmiotami wchodzącymi swoją działalnością w ich kompetencje, a nie objętymi tymi zakazami.
 • Potrącenie przez NFZ środków z kontraktu na skutek kontroli – jak się bronić?
  Świadczeniodawca może bronić się przed potrąceniem wykorzystując procedurę odwoławczą przewidzianą w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a gdyby procedura ta okazała się bezskuteczna – wystąpić na drogę sądową.

Wykonywanie zawodu lekarza i odpowiedzialność więcej

 • Leczenie powikłań po zabiegach wykonanych przez podmioty nieuprawnione – jak się zabezpieczyć?
  Ważne, by lekarz w przypadku ewentualnego sporu miał udokumentowane, że po pierwsze metoda leczenia odpowiadała przypadkowi, z jakim zgłosił się pacjent (wywiad lekarski, badania), a po drugie, że pacjent był świadomy skuteczności leczenia i jego ewentualnego ryzyka (obowiązek informacyjny).
 • Nowe zasady oraz standardy dotyczące teleporady w podstawowej opiece zdrowotnej
  Możliwość prowadzenia procesu diagnostyczno-leczniczego w formie teleporady została wprowadzona do przepisów ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej już w 2015 roku.1 Zgodnie z postanowieniami powołanej ustawy świadczeń zdrowotnych można udzielać za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. W praktyce oznacza to możliwość zdalnego kontaktu z pacjentem za pośrednictwem: telefonu, internetu lub innych nośników porozumiewania się na odległość, w szczególności w zakresie udostępniania dźwięku czy obrazu.

Dokumentacja medyczna więcej

Różne więcej