Składniki analizy kredytowej

Składniki analizy kredytowej
15.06.2015
Flow Management spółka z o.o.

4. Składniki analizy kredytowej

Analiza kredytowa to rzeczywistość związana z każdym wnioskiem kredytowym. Jej celem jest ocena zdolności kredytowej na podstawie sytuacji finansowej kredytobiorcy. Pozwala ona nie tylko na określenie ryzyka kredytowego oraz potencjału spłacania zobowiązania, ale także podpowiada ile możemy pożyczyć, na jak długo i na jakich zasadach. Składa się z kilku elementów, w tym z analizy jakościowej i punktowej dla osób fizycznych, oraz dodatkowo ilościowej, czyli ekonomicznej dla podmiotów gospodarczych.

Co składa się na analizę jakościową? Są to informacje, które pozwalają zdefiniować i ocenić kredytobiorcę z szerszej perspektywy. O cechach jakściowych kredytobiorcy i kondycji gospodarstwa domowego, jakie tworzy, decyduje wykształcenie, wykonywany zawód, miejsce pracy i stabilność podmiotu zatrudniającego, forma zatrudnienia czy zajmowane stanowisko. Analityk finansowy sprawdzi na pewno także takie podstawowe informacje jak wiek, stan cywilny, ilość osób na utrzymaniu.

W przypadku podmiotów gospodarczych, w tym jednoosobowych działalności gospodarczych, sprawdza się i prognozuje płynność i rentowność firmy. Oprócz wielkości i struktury przedsiębiorstwa, analizowana są struktura kapitału oraz zobowiązań, źródła finansowania działalności, majątek firmy, wysokość kosztów i przychodów bieżących, plany rozwojowe. Istotny dla banku będzie cel finansowania - czy zostanie spożytkowany na bieżące koszty czy może zostanie przeznaczony na inwestycje. Analizie poddawane są także czynniki zewnętrzne jak konkurencja, potencjał branży oraz sytuacja makroekonomiczna. to wiedzieć, że na ocenę jakościową będą miały też wpływ na przykład kwalifikacje kadry zarządzającej i jej strategia działania.

W celu stworzenia dodatkowych kryteriów, zarówno w przypadku osób fizycznych, jak i firm, dopuszcza się także analizę PWZ, czyli prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia. Jest to informacja dla banku na temat prawdopodobieństwa że nie oddamy pieniędzy bankowi. Klienci, którzy mają wysoki współczynnik muszą liczyć się z odmową przyznania kredytu. Zestawia się także informacje o wnioskowanej kwocie, długości kredytu, wysokości wkładu własnego czy możliwego zabezpieczenia kredytu (np. poprzez hipotekę, poręczenie, czy ubezpieczenie kredytu). Do zmiennych dodawane są informacje na temat oceny scoringowej z Biura Informacji Kredytowej w przypadku osób fizycznych czy Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitora, w przypadku firm. Historia rachunków, kredytów i jakość ich spłacania w dużym stopniu decydują o ostatecznej wypadkowej wskażnika ryzyka kredytowego i samej decyzji kredytowej.


Artykuł przygotowany przez Flow Management spółka z o.o.

Jeśli chcesz dokonać wstępnej anzlizy kredytowej, zgłoś się do nas. Skontaktuj sie z Flow Management.

Zadźwoń albo wyślij sms ze swoim numerem telefonu na numer 795 558 615 lub wyślij e-mail: kontakt@flowm.pl

Składniki analizy kredytowej

Dodaj swoją opinię

Dodawanie komentarzy tylko dla zalogowanych osób zawodowo związanych z ochroną zdrowia i uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi oraz studentów medycyny.

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz wątpliwości w zakresie obowiązującego prawa, nowych przepisów? Nie wiesz jak postąpić? Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta!