Z jakich baz danych, oprócz Biura Informacji Kredytowej, korzystają banki?

Z jakich baz danych, oprócz Biura Informacji Kredytowej, korzystają banki?
15.06.2015
Flow Management spółka z o.o.

3. Z jakich baz danych, oprócz Biura Informacji Kredytowej, korzystają banki?


Udzielenie kredytu to skomplikowany proces, który, z uwagi na wysokość finansowania, poprzedzony jest wnikliwą analizą przeszłości kredytowej, stanu obecnego, enigmatycznego PWZ (poza procedurą na oświadczenie). Gdzie jeszcze banki szukają potwierdzenia wiarygodności potencjalnych kredytobiorców? Istnieje kilka instytucji, które monitorują, zarówno konsumentów jak i wiarygodność firm. Ich głównym inicjatorem jest Związek Banków Polskich.

Jednym z takich źródeł jest KRD, czyli Krajowy Rejestr Długów. Jest to instytucja powołana na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Jej celem jest gromadzenie i udostępnianie informacji o podmiotach gospodarczych – zarówno jednoosobowych firmach, jak i małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstwach. Informacje zbierane w KRD są udostępniane wszystkim, którzy szukaja informacji o dłużnikom, czyli zarówno osobom fizycznej jak i podmiotom gospodarczym. Jego niewątpliwą zaletą, jest fakt, że Współtworzyć go może każdy, kto ma do czynienia z nierzetelnymi firmami. KRD jest swego rodzaju platformą wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie wiarugodności firm i konsumentów. Dlatego też może zdarzyć się, że bank będzie sprawdzał czy prowadzimy działalność gospodarczą, czy jesteśmy członkiem Zarządu w firmie albo przynajmniej prokurentem.

W odróżnieniu od BIK, Bankowy Rejestr Dłużników skupia głównie osoby fizyczne albo podmioty gospodarcze, które mają problem z terminową spłata zobowiązań wobec banków. Jest on także prowadzony prze Związek Banków Polskich i służy weryfikacji i odrzuceniu nierzetelnych Klientów. Jets to swego rodzaju “czarna lista”, która ma ostrzegaż przed kłopotliwymi Klientami. Jeśli zdarzy nam się jakieś potknięcie, warto pamiętać, że informacje o firmach przechowywane przez 10 lat, a osoby fizyczne przez 2 lata od czasu spłacenia zadłużenia. Tutaj można znaleźć informacje o każdym kto miał problem ze spłatą rat na sprzęt RTV I AGD jak i kolejnych składek ZUS w firmie.

Inną bazą prowadzoną także pod auspicjami Związku Banków Polskich, w ramach Systemów Wymiany Informcji jest System Dokumenty Zastrzeżone, który zawiera informacje o ponad milionie zagubionych czy utraconych dokumentach tożsamości. System ten został stworzony głównie z myślą zapobieganiu probom wyłudzeń I oszustw z wykorzystaniem obcej tożsamości. BP prowadzi również międzybankowy System Rejestr Bankowy, który gromadzi informacje I pozwala na ich wymianę na temat Konsumentów nie wywiazaujacych sie ze swych zobowiązań wobec banków powstałe przed 60 dniami. System identyfikuje klientów, którzy posiadaja zaległości już na poziomie 200 zł w przypadku osób fizycznych albo 500 zł w kontekście przedsierbiorców. Dostęp do danych zawartych w tej bazie umożliwia współpraca z Biurem Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor prowadzi Rejestr Dłużników BIG. Jako jedyny z BIG-ów działających w Polsce umożliwia również dostęp do baz Biura Informacji Kredytowej oraz Związku Banków Polskich (około 6,1 mln informacji o zaległym zadłużeniu przedsiębiorców i konsumentów). Stanowi miejsce wymiany informacji pomiędzy sektorem bankowym i pozostałymi sektorami gospodarki. Gromadzi i dostarcza informacje gospodarcze oraz udostępnia unikalne dane z sektora bankowego o wywiązywaniu się z zobowiązań finansowych. Wspiera również procesy windykacyjne. Potwierdza wiarygodność finansową zarówno klientów jak i kontrahentów.


Artykuł przygotowany przez Flow Management spółka z o.o.

Z jakich baz danych, oprócz Biura Informacji Kredytowej, korzystają banki?

Dodaj swoją opinię

Dodawanie komentarzy tylko dla zalogowanych osób zawodowo związanych z ochroną zdrowia i uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi oraz studentów medycyny.

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz wątpliwości w zakresie obowiązującego prawa, nowych przepisów? Nie wiesz jak postąpić? Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta!