Sądowe sprawy medyczne w przypadkach. Zgoda na leczenie jako okoliczność wyłączająca odpowiedzialność lekarza za powikłania pozabiegowe

09.10.2023
dr hab. n. prawn. Rafał Kubiak prof. UŁ, prof. UM w Łodzi
Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Łódzkiego, Zakład Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi