Obowiązek udzielenia pomocy lekarskiej a prawo pracownika do powstrzymania się od wykonywania pracy w warunkach nieodpowiadających przepisom BHP oraz braku środków ochrony osobistej – dylematy w trakcie pandemii COVID-19

10.12.2021
Dorota Karkowska, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum; Kancelaria Radców Prawnych, sp. p. w Warszawie
Romuald Krajewski, Uniwersytet Rzeszowski, Kolegium Nauk Medycznych
Tomasz Adam Karkowski, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Logistyki i Innowacji
Medycyna Pracy 2021;72(6), http://medpr.imp.lodz.pl, Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 3.0 Polska