Śmierć pacjenta wywołana zastosowaniem sztucznej inteligencji w technologiach medycznych – analiza prawnokarna

07.12.2021
Marzena Czochra, doktorantka, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, ORCID: 0000-0002-4730-1324, marzena.maria.cz@interia.pl
Damian Bar, sędzia, Sąd Rejonowy w Jarosławiu, ORCID: 0000-0001-6836-6015, damian.jan.bar@gmail.com
Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2019, nr 2 (25), s. 69-81, CC BY-NC-ND 3.0 PL