Prawne aspekty telekonsultacji

09.10.2020
mec. Paweł Kaźmierczyk
Telemedyczna Grupa Robocza, Kancelaria Prawnicza DZP, Praktyka Life Sciences