Oddelegowanie lekarza do pracy w związku z epidemią 

16.06.2020
dr hab. n. prawn. Rafał Kubiak prof. UŁ, Katedra Prawa Karnego, Uniwersytet Łódzki