Kompetencja faktyczna pacjenta do wyrażenia zgody na zabieg medyczny

06.03.2023
dr n. med. Aleksandra Lewandowska1, dr hab. n. prawn. Rafał Kubiak prof. UŁ prof. UM w Łodzi2
1 Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. J. Babińskiego w Łodzi
2 Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Łódzkiego, Zakład Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi