Kiedy przysługuje status uchodźcy i jakie uprawnienia mają te osoby w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej?

09.03.2022
dr n. prawn. Tamara Zimna
Kancelaria Prawa Medycznego, Oświęcim