Czy lekarz POZ, internista może wystawić zaświadczenie o zdolności do przystąpienia do testów sprawności fizycznej do służb mundurowych?

29.08.2016
Tamara Zimna, mgr prawa i administracji, doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego i Prywatnego Międzynarodowego, Uniwersytet Śląski w Katowicach