Kto wystawia skierowania na badania przed zabiegiem w szpitalu?

04.08.2016
Tamara Zimna, mgr prawa i administracji, doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego i Prywatnego Międzynarodowego, Uniwersytet Śląski w Katowicach