Orzekanie o niezdolności do pracy z powodu choroby na rzecz ZUS

06.10.2017
dr n. prawn. Tamara Zimna, Kancelaria Prawa Medycznego, Tresna