Czy w Polsce istnieje system wspierania aktywności fizycznej, np. seniorów?

11.12.2019
dr n. med. Grzegorz Juszczyk, Dyrektor NIZP-PZH