Orzekając o śmierci, ułatwią życie

02.12.2019
Jerzy Dziekoński
Kurier MP