7 uzdrowisk nadal nie do prywatyzacji

20.01.2011
wł.
W trakcie III czytania ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej posłowie odrzucili (232 za, 195 przeciw) poprawkę, która zakładała wykreślenie art. 64 odnoszącego się do uchylenia rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z 8 października 2008 r. w sprawie wykazu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, które nie będą podlegać prywatyzacji.