PE przyjął dyrektywę ws. transgranicznej opieki zdrowotnej

19.01.2011
europa.eu
Parlament Europejski zagłosował dziś za przyjęciem unijnej dyrektywy w sprawie praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej. - W dyrektywie doprecyzowano prawa obywateli do wysokiej jakości, bezpiecznych świadczeń zdrowotnych na terenie całej UE oraz do zwrotu kosztów takiego leczenia - oświadczył komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej John Dalli.