Rodziny zmarłych mają problem z dostępem do dokumentacji medycznej

18.01.2011
RPO
Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz wystąpiła do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych o zajęcie stanowiska w sprawie utrudnionego dostępu do dokumentacji medycznej członków rodziny zmarłego pacjenta, którzy za jego życia nie zostali upoważnieni do dostępu do tej dokumentacji.