OPZZ: Zmniejszyć dopłaty pacjentów do leków

14.01.2011
OPZZ
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych damaga się wprowadzenia do projektu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zapisu o zmniejszeniu dopłat pacjentów do leków, "kształtujących się obecnie na niebezpiecznie wysokim poziomie ok. 35%", oraz rzetelnego przedstawienia społecznych skutków proponowanych rozwiązań, zwłaszcza rzeczywistych obciążeń świadczeniobiorców w ponoszonych przez nich kosztach odpłatności za leki refundowane.