Czy odzież medyczna jest wyrobem medycznym?

06.06.2024
Marek Paluch, Magdalena Czerwińska, Olga Chodorowska
Domański Zakrzewski Palinka sp. k.