Czy odbiór wyników badań w AOS jest uzależniony od wizyty kontrolnej u specjalisty?

20.01.2023
Rzecznik Praw Pacjenta