Więcej uczelni będzie mogło kształcić lekarzy

14.10.2021
Małgorzata Solecka
Kurier MP