Osoby niesamodzielne objęte całodobową opieką w izolatoriach

17.11.2020