"Zapisy projektu budzą poważne kontrowersje"

10.01.2020
Kurier MP

Obecny projekt nie uwzględnia zdecydowanej większości merytorycznych uwag zgłoszonych przez samorząd lekarski oraz innych interesariuszy w toku konsultacji społecznych – napisał do lekarzy prezes NRL Andrzej Matyja ws. projektu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.


Prezes NRL Andrzej Matyja. Fot. Marcin Jończyk / Kurier MP