Charakter prawny klauzuli sumienia

20.12.2013
prof. dr hab. n. prawn. Andrzej Zoll, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego