Podmioty uprawnione do wyrażenia zgody na zabieg medyczny

27.07.2010
Dr n. praw. Rafał Kubiak
p. o. kierownika Zakładu Prawa Medycznego
Katedra Nauk Humanistycznych
Uniwersytet Medyczny w Łodzi