Moc prawna standardów medycznych i wytycznych praktyki klinicznej

17.06.2010
mgr prawa, dr n. med. Justyna Zajdel
Zakład Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Skróty: EBM – evidence based medicine, KEL – Kodeks Etyki Lekarskiej, UoZLD – Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty, UoZOZ – Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej

Clara non sunt interpretanda – jasne nie wymaga interpretacji. Szczegółowej interpretacji wymagają natomiast sytuacje, w których przepisy prawa nie odnoszą się wprost do kwestii związanych z wykonywaniem zawodu lekarza i udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Do takich sytuacji należy między innymi lekarski obowiązek wykonywania czynności leczniczych z wykorzystaniem aktualnej wiedzy medycznej, której źródła nie zostały jasno określone.