Sterylizacja człowieka – aspekt prawny

Sterylizacja człowieka – aspekt prawny
09.11.2009
mgr prawa Mariusz Żelichowski

Fundamentalnym prawem pacjenta, gwarantującym poszanowanie jego podmiotowości w procesie leczenia, jest prawo do wyrażenia lub odmowy zgody na dokonanie względem niego interwencji medycznej, w tym sterylizacji. Określane jest ono jako tzw. prawo do samostanowienia, gdyż jest emanacją wolności człowieka w obszarze zastosowań biomedycyny.

Gwarancje prawne zgody

W Polsce prawo do samostanowienia znalazło potwierdzenie przede wszystkim w Konstytucji.[1] Zgodnie bowiem z art. 31 ust. 1 "Wolność człowieka podlega ochronie prawnej". W świetle zaś art. 41 ust. 1: "Każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą. Pozbawienie lub ograniczenie wolności może nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonych w ustawie".[2]

Odpowiadamy czytelnikom

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz wątpliwości w zakresie obowiązującego prawa, nowych przepisów? Nie wiesz jak postąpić? Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta!