Lekarz przedsiębiorca

13.12.2007
sędzia Mariusz Żelichowski
Sąd Rejonowy w Kielcach