Utworzenie niepublicznego ZOZ-u

06.12.2007
sędzia Mariusz Żelichowski
Sąd Rejonowy w Kielcach