Praktyka lekarska – regon, NIP, konto

10.05.2007
sędzia Mariusz Żelichowski
Sąd Rejonowy w Kielcach