Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarza

14.04.2016
dr n. prawn. Małgorzata Serwach, Katedra Polityki Ochrony Zdrowia, Uniwersytet Medyczny, Łódź; Katedra Prawa Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki