Co Pan sądzi o pomyśle większego wykorzystania specjalistów medycyny pracy i szerszej profilaktyki w związku z badaniami pracowników?

11.12.2019
dr n. med. Grzegorz Juszczyk, Dyrektor NIZP-PZH