Ustawa o wyrobach medycznych wchodzi w życie

26.05.2022
Marek Paluch, Magdalena Wojtkowiak, Agnieszka Marjańska
Domański Zakrzewski Palinka sp. k.