Aktualności

 • Alkoholowe etykiety (na razie) bez ostrzeżeń

  Sejm skierował do Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Zdrowia w celu ponownego rozpatrzenia poselski projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 • Deklaracje wyboru złożone przez osoby małoletnie

  Uzyskanie przez świadczeniobiorcę zdolności do składania prawnie wiążących oświadczeń woli nie ma wpływu na ważność deklaracji wyboru złożonych wcześniej przez jego przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna).

 • Pierwszy na Podlasiu proces o nadlimity

  27 kwietnia przed Sądem Okręgowym w Białymstoku rozpoczął się pierwszy na Podlasiu proces o zapłatę za świadczenia medyczne wykonane w 2009 r. ponad limit ustalony kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 • Lekarz walczy o ustalenie istnienia stosunku pracy

  14 kwietnia przed Sądem Rejonowym w Opolu w IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych odbyła się pierwsza rozprawa w procesie o ustalenie istnienia stosunku pracy, jaki wytoczył lek. med. Jan Iżykowski, anestezjolog i internista, prywatnej przychodni lekarskiej.

 • Dwaj lekarze skazani za błędną diagnozę

  Dwaj lekarze z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. prof. dr. Witolda Orłowskiego w Częstochowie - Józef C. i Krzysztof K. - zostali skazani przez tamtejszy Sąd Rejonowy na 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata, karę grzywny i zwrot kosztów procesu.

 • Jaki specjalista wyda orzeczenie o chorobie zawodowej?

  Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych.

 • Władze mogą płacić lekarzom za przepisywanie tańszych leków

  Organy administracji publicznej mogą zachęcać lekarzy do przepisywania tańszych produktów leczniczych za pomocą korzyści finansowych - orzekł wczoraj Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

 • Nowe zadania ROPS w Gostyninie-Zalesiu

  Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu, znajdujący się w wykazie zakładów przeznaczonych do wykonywania obserwacji sądowo-psychiatrycznych, będzie ponadto pełnił funkcję jednostki, w której możliwe będzie sporządzanie opinii o stanie zdrowia psychicznego w zakresie zaburzeń preferencji seksualnej.

 • Zatrzymany lekarz - orzecznik

  Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewózkiej Policji w Katowicach, w postępowaniu prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Katowicach, zatrzymali kolejną osobę zamieszaną w proceder przyznawania świadczeń rentowych za łapówki.

7087 artykułów - strona 703 z 709