Szanowni Państwo,

Medycyna Praktyczna wykorzystuje w swoich serwisach pliki cookies i inne pokrewne technologie. Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do Państwa potrzeb oraz do celów analitycznych i marketingowych. Korzystamy z cookies własnych oraz innych podmiotów – naszych partnerów biznesowych.

Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić samodzielnie, modyfikując ustawienia przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące zmiany ustawień oraz szczegóły dotyczące wykorzystania wspomnianych technologii zawarte są w naszej Polityce Prywatności.

Korzystając z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie plików cookies i podobnych technologii, opisanych w Polityce Prywatności.

Państwa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak może wpłynąć na komfort korzystania z naszych serwisów. Udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej na podstawie tej zgody.

Klikając przycisk Potwierdzam, wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie wyżej wymienionych technologii oraz potwierdzacie, że ustawienia przeglądarki są zgodne z Państwa preferencjami.

Aktualności

 • 30% wzrostu kontraktu zoz dla pielęgniarek - tylko PO i PSL za

  Tylko posłowie koalicji poparli rządowy projekt nowelizacji ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, który zakłada ograniczenie handlu długami szpitali oraz zawiera gwarancję przeznaczenia 30% kwoty, o jaką wzrośnie kontrakt lecznicy z Narodowym Funduszem Zdrowia, na wzrost płac pielęgniarek i położnych.

 • NIL skarży do TK rozporządzenie MZ

  Naczelna Rada Lekarska wystąpiła do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie przekazywania izbom lekarskim środków finansowych na pokrycie kosztów czynności wykonywanych przez izby lekarskie przejętych od administracji państwowej (Dz. U. Nr 94, poz. 611).

 • Dożywotnie wydalenie z samorządu zawodowego - niezgodne z Konstytucją

  18 października Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący obowiązku przynależności do samorządu zawodowego oraz sankcji dożywotniego pozbawienia prawa do wykonywania zawodu.

 • Posłowie za nowelizacją ustawy o PRM

  Wszystkie kluby poselskie poparły pilny rządowy projekt nowelizacji ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym, a także projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego.

 • Specjalizacje - dyżury także kontraktowe

  Minister zdrowia podpisała nowelizację rozporządzenia dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 213, poz. 1779, z 2007 r. Nr 13, poz. 85 oraz z 2008 r. Nr 170, poz. 1050).

 • Do wód raz na 18 miesięcy

  Minister zdrowia podpisała nowelizację rozporządzenia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe (Dz. U. Nr 139, poz. 1135).

 • 27 leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne

  Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia w sprawie wykazu leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego.

 • BCC o projekcie ustawy o refundacji

  Zdaniem Business Centre Club niewątpliwą zaletą projektu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych jest ujęcie wszelkich kwestii związanych z refundacją w jednym akcie prawnym, a nie jak dotychczas w dwóch.

 • FZZPOZiPS: Na tę ustawę czekają pacjenci

  Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, obejmująca zasady i tryb przyznawania odszkodowań za błędy medyczne to niewątpliwie jedna z regulacji ustawowych, na którą czekają pacjenci - uznała Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej.

 • Młodzi lekarze przeciwko zmianom w kształceniu

  Całokształt propozycji jest naszym zdaniem przerażający i niebezpieczny w odniesieniu do jakości nauki medycznej, jakości świadczeń medycznych i bezpieczeństwa pacjenta – mówili zgodnie uczestnicy XIX Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Lekarzy. W swoim stanowisku wyrazili sprzeciw dla planów zniesienia egzaminów LEP i LDEP oraz skrócenia programu studiów i rezygnacji ze stażu podyplomowego

6043 artykuły - strona 576 z 605