Aktualności

 • Kontrakty nie dla pielęgniarek?

  Posłowie pracujący w sejmowej podkomisji wprowadzili poprawki do projektu ustawy o lecznictwie, które zakażą pielęgniarkom pracy na podstawie umowy cywilno-prawnej w szpitalach - informuje "Rzeczpospolita".

 • Nowe kompetencje Prezesa URPL

  Sejm uchwalił ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Nowe przepisy obejmują również nowelizację ustawy Prawo farmaceutyczne.

 • Stan zdrowia prezydenta pozostanie tajemnicą

  Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji przyjęła wniosek w sprawie wycofania komisyjnego projektu nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 • Podkomisja za przeprowadzaniem Lekarskiego Egzaminu Końcowego

  Podkomisja zdrowia zaproponowała w środę, by studenci medycyny zdawali Lekarski Egzamin Końcowy. Zapisy rządowego projektu nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty likwidują dotychczasowy Lekarski Egzamin Państwowy oraz staż podyplomowy.

 • Lekarze oskarżeni o fałszowanie dokumentacji

  Prokuratura Okręgowa w Poznaniu prowadziła postępowanie, którego przedmiotem było przyjmowanie korzyści majątkowych poprzez osoby w związku z pełnieniem przez nie funkcji publicznych w zamian za zachowanie stanowiące naruszenie przepisów prawa.

 • Samorządowcy chcą rozwiania wątpliwości wokół VAT

  Konwent Marszałków Województw RP zaapelował do Ministra Finansów o jednoznaczną interpretację przepisów wynikających z nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Chodzi o odpowiedź na pytanie, czy nabywane przez zakłady opieki zdrowotnej od wykonawców usługi, służące profilaktyce, zachowaniu i poprawie zdrowia, są objęte zwolnieniem z VAT, niezależnie od tego, czy są wykonywane przez zoz, czy też przez podmiot nie będący zoz.

 • Pracodawcy: Zwolnić abonamenty z podatku

  Zdaniem Pracodawców RP ustawy podatkowe powinny w sposób jednoznaczny kształtować zobowiązania podatników wobec państwa, bez pozostawiania pola na interpretację izbom skarbowym.

 • NRL ponownie zajmie się projektem ustawy o refundacji

  Naczelna Rada Lekarska powinna ponownie zająć się projektem ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych - uważa prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz. Błędne wystawienie recepty na leki refundowane nie jest przestępstwem ani w obecnym stanie prawnym, ani w projekcie ustawy - zapewnia Zespół Radców Prawnych Naczelnej Izby Lekarskiej.

 • Odrzucona apelacja neurochirurga

  Sąd Okręgowy w Lublinie V Wydział Karny wyrokiem z 26 stycznia utrzymał w mocy zaskarżony wyrok Sądu Rejonowego w Lublinie z 12 października 2010 r. w sprawie tamtejszego neurochirurga oskarżonego o branie łapówek i fałszowanie dokumentacji medycznej.

 • Mniej badań lekarskich pracowników

  Senat, zgodnie z rekomendacją Komisji Ustawodawczej, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, przyjął bez poprawek nowelizację ustawy - Kodeks pracy.

6071 artykułów - strona 566 z 608