Aktualności

 • Senat poprawia ustawę o URPL

  3 marca Senat wprowadził 20 poprawek do uchwalonej 4 lutego z przedłożenia rządu ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

 • MZ upraszcza swoje rozliczenia z NFZ

  Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej.

 • Szpitalny złodziej zatrzymany

  Dzięki obywatelskiej postawie 40-letniego łodzianina i kilku innych osób ujęto złodzieja, który skradł 2 laptopy z oddziału onkologii dziecięcej szpitala im. Marii Konopnickiej w Łodzi. Złodziej został przekazany w ręce policji, a laptopy powróciły do małych pacjentów. Za kradzież mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat.

 • Pijany lekarz - tym razem w Świdnicy

  Do 3 lat pozbawienia wolności może grozić lekarzowi, który przyjmując pacjentów miał w organizmie blisko 3,4‰ alkoholu.

 • Apelacja zamiast kasacji wyroku sądu lekarskiego

  Podczas wspólnego posiedzenia senackich komisji: Zdrowia, Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Ustawodawczej przeprowadzono pierwsze czytanie projektu nowelizacji o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw.

 • Urośnie sprawozdawczość dot. kolejek

  Do konsultacji społecznych trafił projekt zmiany rozporządzenia z 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.

 • Certyfikaty lekiem na brak specjalistów?

  2 marca odbyło się w Ministerstwie Zdrowia spotkanie prasowe, na którym minister Ewa Kopacz zaprezentowała projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych i doskonalenia zawodowego.

 • Karykatura tzw. modelu skandynawskiego?

  Sejmowa Komisja Zdrowia rozpatrzyła sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw.

 • Senatorzy za ograniczeniem reklam alkoholu

  Podczas wspólnego posiedzenia senackich komisji: Kultury i Środków Przekazu, Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ustawodawczej przeprowadzono pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 • Posłowie za szerszą listą substancji zakazanych

  Kluby poselskie Platofrmy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego poparły sprawzdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

6071 artykułów - strona 563 z 608