Korzystając ze stron oraz aplikacji mobilnych Medycyny Praktycznej, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz zgodnie z polityką Medycyny Praktycznej dotyczącą plików cookies.
Jestem lekarzem Jestem pacjentem

Wiadomości

 • MZ: Szpital może pobierać opłaty za parking

  Spzoz może uzyskiwać środki finansowe z wydzielonej działalności gospodarczej, jeżeli przewiduje to statut zakładu. Oznacza to prawną dopuszczalność prowadzenia parkingu i pobierania opłat z tego tytułu - wyjaśnia wiceminister Marek Haber.

 • Kasy fiskalne - rozporządzenie podpisane

  Minister finansów Jacek Rostowski podpisał rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, które przewiduje m.in. koniec takiego zwolnienia dla usług w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej. Ma ono wejść w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. Lekarze będą mieli czas na zakup kas do końca kwietnia przyszłego roku.

 • Porozumienie MZ z OZZPiP zaskarżone

  Dyrektor Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy złożył pozew do sądu o uznanie za bezskuteczne porozumienia zawartego 30 czerwca br. przez minister zdrowia Ewę Kopacz z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych.

 • Uzdrowiska wciąż bez "komórek"

  Na sierpień przeniesiono głosowanie nad przepisami zakazującymi budowy stacji bazowych telefonii ruchomej na obszarach uzdrowiskowych.

 • Posłowie chcą ograniczenia roli AOTM

  Sejmowa Komisja Zdrowia przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła poselski projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 • BCC chwali projekty rozporządzeń MZ

  Zaproponowane przez Ministerstwo Zdrowia projekty rozporządzeń będących aktami wykonawczymi do ustawy o wyrobach medycznych zwiększą bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego, a także wzmacniają nadzór nad rynkiem wyrobów medycznych - uważa Business Centre Club.

 • Grupa krwi i oświadczenie woli w dowodzie osobistym?

  W Sejmie odbyło się drugie czytanie rządowego projektu ustawy o dowodach osobistych. Pierwsze czytanie projektu miało miejsce 29 kwietnia, potem trafił on do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Nowy dokument indentyfikacyjny będzie zawierał m.in. przestrzeń służącą do wykorzystania dowodu osobistego jako karty ubezpieczenia zdrowotnego.

 • Pielęgniarki jak funkcjonariusze publiczni

  Częste nowelizacje ustawy z 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej wpłynęły na decyzję przygotowania nowego, całościowego projektu.

 • Nowa ustawa o izbach pielęgniarek i położnych

  Ze względu na częste nowelizacje ustawy z 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych zdecydowano przygotować nowy projekt, który uwzględnia także nowe rozwiązania zawarte w projekcie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

 • Ratownik zastosuje przymus bezpośredni

  Uprawnienie ratowników medycznych do stosowania przymusu bezpośredniego wobec osób chorych psychicznie, rozszerzenie uprawnień rzecznika praw pacjenta szpitala psychiatrycznego, a także wydłużenie ważności skierowania do szpitala psychiatrycznego o okres oczekiwania na udzielenie świadczenia zdrowotnego - to niektóre założenia nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego przyjętej wczoraj przez rząd.

4628 artykułów - strona 447 z 463

Odpowiadamy czytelnikom

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz wątpliwości w zakresie obowiązującego prawa, nowych przepisów? Nie wiesz jak postąpić? Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta!