Aktualności

 • Waloryzacja kwoty, o której mowa w ustawie o konsultantach

  Kwota, o której mowa w art. 8d ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2022 r. poz. 886), na 2023 rok wynosi 444,20 zł.

 • 12 nowych procedur bez limitu

  Do konsultacji trafił projekt zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania.

 • Czy niemożność odliczania składki zdrowotnej od podatku jest konstytucyjna?

  Czy obciążenie obywateli obowiązkiem finansowana składki zdrowotnej w całości właściwie wpisuje się w ciążący na władzy publicznej konstytucyjny nakaz zapewnienia ochrony zdrowia?

 • Wyroby medyczne – 2 komunikaty MZ

  W przypadku zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące pacjentowi na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie nie obowiązują urzędowe ceny zbytu.

 • KEL o komercyjnym wystawianiu recept online

  Błędną interpretacją zasad obowiązujących w telemedycynie jest komercyjne wystawianie zwolnień i recept online na żądanie – czytamy w stanowisku Komisji Etyki Lekarskiej NRL.

 • OZZL: nie tędy droga

  Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta nie buduje ani jakości, ani bezpieczeństwa nie tylko pacjenta, ale także personelu medycznego – uważa Grażyna Cebula-Kubat, przewodnicząca Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy (OZZL).

 • PFSz: aplikacja zamiast papierowej karty stażu

  Polska Federacja Szpitali proponuje zniesienie papierowej karty stażu podyplomowego lekarza oraz lekarza dentysty i zastąpienie tych kart dokumentacją elektroniczną.

 • Apel Prezydium NRL do Ministra Zdrowia

  Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej domaga się pilnej zmiany przepisów, która zniesie obowiązek określania przez lekarzy i lekarzy dentystów poziomu refundacji ordynowanych leków oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

 • MZ zniesie wymóg uwzględniania wyniku testu na koronawirusa dla dawców przeszczepów

  Likwidację wymogu uwzględniania wyniku badania PCR w kierunku SARS-CoV-2 dla dawców komórek lub tkanek przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia.

 • 113 leków bez finansowania w ramach RDTL

  Minister Zdrowia ogłosił listę produktów leczniczych niepodlegających finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych.

7087 artykułów - strona 5 z 709