Aktualności

 • Leczenie uzdrowiskowe. MZ zapowiada przełom

  Projekt ustawy o leczeniu uzdrowiskowym trafi do konsultacji publicznych w pierwszym półroczu tego roku – zapewnił minister zdrowia Adam Niedzielski.

 • NRL chce wymogu znajomości j. polskiego

  Do Polski przyjeżdżają lekarze m.in. z Ukrainy, którzy chcą leczyć, ale nie znają języka.

 • W Senacie o bezpieczeństwie personelu medycznego

  Priorytetem jakościowym szpitali powinno być bezpieczeństwo i pacjenta, i personelu medycznego – to wnioski z dyskusji o bezpieczeństwie w polskich szpitalach i innych placówkach ochrony zdrowia, która odbyła się w Senacie.

 • Kraków – apel w sprawie stażu

  Komisja Kształcenia Medycznego Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie protestuje przeciwko uzależnieniu zaliczenia stażu od obowiązkowego wypełnienia przez lekarza stażystę ankiety połączonej z ujawnieniem danych osobowych koordynatora, opiekuna oraz wykładowców.

 • Czy odbiór wyników badań w AOS jest uzależniony od wizyty kontrolnej u specjalisty?

  Do Rzecznika Praw Pacjenta wpływa coraz więcej zgłoszeń od pacjentów ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, którzy sygnalizują trudności w otrzymaniu wyników badań zleconych w ramach leczenia specjalistycznego.

 • Kształcenie lekarzy tylko na uniwersytetach?

  Naczelna Izba Lekarska zwróciła się do Komisji Europejskiej w sprawie interpretacji przepisów dotyczących minimalnych wymogów kształcenia lekarzy.

 • RPP: więcej zgłoszeń naruszeń praw pacjenta

  Najwięcej zgłoszeń naruszeń praw pacjenta dotyczyło lecznictwa szpitalnego, które stanowiły 60% wszystkich spraw, którymi zajmował się Rzecznik w latach 2019–2021. Najczęściej naruszanym prawem na oddziałach szpitalnych było prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością – czytamy w raporcie RPP.

 • Apel o zniesienie opłat za wpis i zmiany w rejestrze praktyk zawodowych

  Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie apeluje do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego, Marszałka Senatu prof. Tomasza Grodzkiego oraz parlamentarzystów o wszczęcie procesu legislacyjnego, którego efektem będzie zniesienie opłat za wpis i zmiany w rejestrze praktyk zawodowych dla lekarzy oraz lekarzy dentystów.

 • Projekt ustawy refundacyjnej nie powstrzyma kryzysu lekowego

  Osiem organizacji branżowych zrzeszających podmioty branży farmaceutycznej skierowało do Premiera RP i parlamentarzystów list otwarty dotyczący projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej.

 • WIL: opieka prawna i szkolenia dla lekarzy

  Prawnicy wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu będą wspierać wielkopolskich lekarzy przy przesłuchaniach związanych z ich pracą. Medycy przejdą też szkolenia poświęcone prawom lekarzy i pacjentów – podała w poniedziałek Wielkopolska Izba Lekarska.

7026 artykułów - strona 3 z 703