Aktualności

 • MZ: zajmiemy się jakością w ochronie zdrowia

  Systemowe podejście do zagadnienia jakości wymaga oceny skali zjawiska „niedostatecznej jakości”, wskazania przyczyn i konsekwencji jego występowania, oraz wprowadzenia rozwiązań stymulujących do poprawy – czytamy w założeniach do projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej.

 • Są założenia projektu zwiększającego nakłady na zdrowie

  W wykazie prac rządu pojawiły się założenia projektu ustawy, zapowiadanej w ramach Polskiego Ładu, przewidujące zwiększenie nakładów na zdrowie do 6 proc. PKB w 2023 r. i do 7 proc. w 2027 r. MZ zapowiada, że projekt ustawy będzie gotowy we wrześniu.

 • Długi szpitali pokryje budżet państwa?

  Stratę szpitala wynikającą z niedoszacowania świadczeń pokryje budżet państwa – zakłada przygotowany w Senacie projekt nowelizacji ustawy o działalności leczniczej. Projekt trafił do prac w komisjach. Jednak szanse na to, że Sejm podzieli zdanie Senatu, są minimalne.

 • MZ: zespół do opracowania propozycji zmian w zdrowiu publicznym

  W Ministerstwie Zdrowia powołano zespół, który opracuje propozycje systemowych zmian w zdrowiu publicznym. Zarządzenie szefa resortu Adama Niedzielskiego w tej sprawie opublikowano w ministerialnym Dzienniku Urzędowym.

 • MZ: wysłuchanie publiczne w sprawie nowelizacji ustawy refundacyjnej

  Ministerstwo zdrowia opublikowało zaproszenie dla przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń pacjentów na wysłuchanie publiczne w związku z trwającymi konsultacjami projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej.

 • 12 organizacji apeluje o odstąpienie od procedowania nowelizacji ustawy refundacyjnej

  Organizacje branżowe i związki pracodawców zaapelowały o odstąpienie od procedowania projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej. W liście do wiceministra Macieja Miłkowskiego sygnatariusze zaznaczają, że ani czas procedowania, ani proponowany kierunek zmian nie służą podniesieniu bezpieczeństwa lekowego w Polsce.

 • Senacka Komisja Zdrowia przeciwko noweli ustawy o ABM

  Senacka Komisja Zdrowia opowiedziała się w środę za odrzuceniem w całości noweli ustawy o Agencji Badań Medycznych (ABM) oraz niektórych innych ustaw, która zakłada m.in. możliwość prowadzenia przez ABM nie tylko badań klinicznych, ale także eksperymentów badawczych.

 • MZ: nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza sprzyja rodzicielstwu

  Ciężarnym rezydentkom przysługuje zwolnienie z części dyżurów medycznych zapisanych w ramach programu specjalizacji. I przez połowę czasu rezydentury (maksymalnie przez dwa lata) nie muszą tego odrabiać – głosi komunikat MZ.

 • Prezydent podpisał nowelizację ustawy o mapach

  Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, czyli nowelizację przepisów dotyczących map potrzeb zdrowotnych.

 • Komunikat MZ ws. interpretacji przepisu rozporządzenia w sprawie recept

  Ministerstwo Zdrowia opublikowało komunikat w sprawie interpretacji przepisu 8 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (Dz. U. poz. 2424) w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2021 r.

6212 artykułów - strona 3 z 622