Aktualności

 • NFZ udzieli akredytacji

  W ramach projektowanej ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta (w konsultacjach) Narodowy Fundusz Zdrowia został wskazany jako podmiot realizujący proces akredytacji.

 • Raportowanie zdarzeń medycznych i wymiana EDM a działalność aptek

  Konieczne jest doprecyzowanie lub wyjaśnienie (chociażby w ramach stanowiska Ministra Zdrowia) przepisów dotyczących raportowania zdarzeń medycznych i wymiany danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej w odniesieniu do aptek.

 • Pacjent z opaską z imieniem i nazwiskiem?

  Od 1 stycznia 2022 roku szpitale zyskają prawo do podawania na opaskach identyfikujących pacjenta jego imienia, nazwiska oraz daty urodzenia. Eksperci od RODO przeciw temu protestują. Władze placówek medycznych się cieszą.

 • NFZ poprowadzi rejestr zdarzeń niepożądanych

  Wprowadzenie obligatoryjnego dla szpitali wewnętrznego systemu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa (systemu monitorowania zdarzeń niepożądanych), niezależnie od faktu korzystania ze środków publicznych, przewiduje projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, który niedawno trafił do konsultacji.

 • Jest projekt o rekompensatach za szkody bez orzekania o winie

  Wdrożenie systemu pozasądowego rekompensowania szkód doznanych przez pacjentów w wyniku zaistnienia zdarzeń medycznych w ramach nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - to jeden z obszarów objętych projektem ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, jaki trafił właśnie do konsultacji.

 • 20-lecie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej

  27 lipca 2001 roku Sejm uchwalił ustawę o diagnostyce laboratoryjnej, minęło 20 lat. Tymczasem diagności laboratoryjni nadal czekają na nową ustawę.

 • Co w sytuacji szpitali samorządowych i ich założycieli zmieniło się po 29 maja 2021 r.?

  Komentarz do zmian wywołanych wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 20 listopada 2019 r. – K 4/17

 • Rzecznik Praw Diagnosty Laboratoryjnego w sprawie ustawy o płacach

  Zgodnie z ustawą, w przypadku pracowników, których wynagrodzenie zasadnicze z dniem 2 lipca pozostawało niższe niż wskazane w ustawie, wynagrodzenie to powinno ulec stosownemu podwyższeniu - oświadczyła Renata Mond-Paszek, Rzecznik Praw Diagnosty Laboratoryjnego.

 • Stanowisko Izby POLMED ws. projektu noweli ustawy refundacyjnej

  Niektóre zapisy w projekcie ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych mogą nieść daleko idące negatywne konsekwencje - zwraca uwagę Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED.

 • Jest projekt ustawy o jakości

  Do konsultacji trafił projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Jak przekonuje resort zdrowia, "celem projektu ustawy jest wdrożenie rozwiązań prawno-organizacyjnych, które w sposób kompleksowy i skoordynowany będą realizowały priorytety polityki zdrowotnej w obszarze jakości".

6212 artykułów - strona 2 z 622