Aktualności

 • Zatrudnianie lekarzy spoza UE – czy nowe przepisy to recepta na braki kadrowe?

  Zmiana przepisów w zakresie zatrudniania lekarzy spoza UE wzbudza wiele kontrowersji. W rozwiązaniu, które miało stać się szansą na ratunek systemowi walczącemu z brakami kadrowymi w dobie pandemii, personel medyczny upatruje szereg niebezpieczeństw.

 • MZ: odejdziemy od ryczałtowego finansowania szpitali

  Wprowadzona w 2017 roku sieć szpitali miała dać placówkom stabilizację finansową. Jednym z jej fundamentów stało się finansowanie ryczałtowe, stanowiące kilkadziesiąt procent budżetu placówek. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło właśnie, że się z tej koncepcji wycofuje.

 • Komisje sejmowe o centralizacji szpitali

  O centralizacji i upaństwowienia systemu ochrony zdrowia i o działalności leczniczej dyskutowały w środę połączone sejmowe komisje zdrowia oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej.

 • Droższe wyżywienie i zakwaterowanie w uzdrowiskach

  Odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie w uzdrowiskach wzrośnie. Projekt rozporządzenia w tej sprawie Ministerstwo Zdrowia skierowało w środę do konsultacji.

 • Mazowieccy radni przeciwko centralizacji szpitali

  Rząd planuje kolejną centralizację szpitali. Miałoby to oznaczać przejęcie szpitali prowadzonych przez miasta, powiaty i samorządy wojewódzkie. Radni województwa mazowieckiego sprzeciwiają się takim działaniom wskazując, że problemem nie jest struktura właścicielska, a zbyt małe pieniądze z NFZ. Swoje obawy wyrazili w stanowisku, które zostało skierowane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

 • Pozytywna opinia Prezesa UODO ws. 2 projektów kodeksów postępowania RODO dla sektora zdrowia

  Prezes UODO pozytywnie zaopiniował projekt „Kodeksu postępowania dotyczącego ochrony danych osobowych przetwarzanych w małych placówkach medycznych” opracowany przez Federację Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie” oraz projekt „Kodeksu postępowania dla sektora ochrony zdrowia” opracowany przez Polską Federację Szpitali, z zastrzeżeniem kwestii monitorowania podmiotów publicznych, która musi zostać doprecyzowana w obu projektach.

 • Koniec lekarzy sądowych?

  Minister Piotr Ćwik – Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP wraz z minister Małgorzatą Paprocką spotkali się z Prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej Jackiem Trelą i Pełnomocnikiem Prezesa Karolem Pachnikiem ds. legislacji.

 • Kolejne ugody zawarte przy udziale Rzecznika Praw Pacjenta

  Rzecznik Praw Pacjenta prowadzi obecnie w całej Polsce ponad 60 spraw sądowych, korzystając z uprawnienia do wytoczenia powództwa lub wstąpienia do już toczącego się postępowania w sprawach cywilnych dotyczących naruszenia praw pacjenta.

 • Błędne postępowanie prokuratury ws. aborcji

  W związku z publikacjami medialnymi Prokuratura Krajowa informuje, że czynności sprawdzające podjęte przez Prokuraturę Okręgową w Białymstoku na skutek zawiadomienia dotyczącego zabiegów przerywania ciąży przeprowadzonych w jednym z białostockich szpitali przed opublikowaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego były błędne i nieuzasadnione.

 • RPO: uregulować oświadczenia pro futuro

  Trzeba precyzyjnie uregulować sprawę oświadczeń woli pacjenta co do procedur medycznych, gdyby w przyszłości był niezdolny do jej wyrażenia.

6066 artykułów - strona 1 z 607