Redakcja

Informacje teleadresowe:

Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Cholerzyn 445, 32-060 Liszki (k/Krakowa)
tel.: 12 29 34 000
fax.: 12 29 34 010
e-mail: redakcja.prawo@mp.pl

Zespół redakcyjny:

 • dr n. praw. Rafał Kubiak
  p.o. kierownika Zakładu Prawa Medycznego
  Katedra Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Maciej Muller
 • Grzegorz Krupiński
 • Jakub Grzymek
 • lek. Paweł Moździerz

Redakcja językowa:

 • Weronika Tajnert
 • Iwona Żurek
 • Małgorzata Gazda

Opracowanie informatyczne:

 • Monika Jurczak
 • Maciej Kaźmierzak
 • Radosław Kaźmierczak
 • Grzegorz Horodecki
 • Paweł Jedwabny
 • Janisław Juszczyk


Odpowiedzialność cywilna

Wydawca czyni wszelkie starania, aby zapewnić rzetelność informacji, opinii i stwierdzeń zawartych w artykułach ukazujących się na stronie prawo.mp.pl. Niemniej jednak za treść artykułów i reklam odpowiada wyłącznie autor, sponsor lub firma marketingowa. Zgodnie z powyższym Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki ewentualnych nierzetelności.