Korzystając ze stron oraz aplikacji mobilnych Medycyny Praktycznej, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz zgodnie z polityką Medycyny Praktycznej dotyczącą plików cookies.
Jestem lekarzem Jestem pacjentem

Prawo medyczne

 • Przez sąd do refundacji

  Pacjenci coraz częściej skutecznie walczą w sądach o finansowanie niedostępnych terapii. Sądy administracyjne ustaliły kilka jasnych zasad, którymi powinien kierować się Minister Zdrowia, rozpatrując takie sprawy.

 • Nowe zasady przechowywania dokumentacji medycznej oraz inne zmiany w przepisach prawa medycznego

  Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 23 marca 2017 r., poza zmianami odnoszącymi się do zasad udostępniania dokumentacji medycznej, określa nowe zasady jej przechowywania, zwłaszcza po zaprzestaniu wykonywania działalności leczniczej.

 • Prowadzenie oraz udostępnianie dokumentacji medycznej w świetle nowelizacji przepisów prawa

  Problematyka dokumentacji medycznej (DM) pacjenta, zasad jej prowadzenia, udostępniania oraz przechowywania i przetwarzania od pewnego czasu jest przedmiotem dużego zainteresowania prawników, lekarzy, jak również samego ustawodawcy.

 • Zasada najmniejszej uciążliwości jako wartość i wyzwanie

  Wskazana zasada odwołuje się do art. 12 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, zgodnie z którym „Przy wyborze rodzaju i metod postępowania leczniczego bierze się pod uwagę nie tylko cele zdrowotne, ale także interesy oraz inne dobra osobiste osoby z zaburzeniami psychicznymi i dąży do osiągnięcia poprawy stanu zdrowia w sposób najmniej dla tej osoby uciążliwy”.

 • Obowiązek zgłaszania chorób zakaźnych

  W Polsce obowiązek zgłaszania podejrzeń chorób zakaźnych i zakażeń wynika z Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (zwanej dalej UZZ). Ustawa ta nakłada na lekarza lub felczera, który podejrzewa albo rozpoznaje zakażenie/ chorobę zakaźną lub zgon z tego powodu, a także na kierownika laboratorium wykonującego badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, obowiązek zgłoszenia tego faktu niezwłoczne (do 24h) państwowemu powiatowemu lub granicznemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu dla miejsca rozpoznania zakażenia.

 • Aktualne zasady udostępniania dokumentacji medycznej w praktyce lekarza rodzinnego

  Dostęp do dokumentacji medycznej jest jednym z podstawowych praw pacjenta, służącym realizacji prawa człowieka do informacji o nim samym.

 • Zakaz wykonywania zawodu lekarza jako środek karny

  Lekarze, w związku ze swą działalnością medyczną, mogą ponosić wielopłaszczyznową odpowiedzialność, opartą na różnych przesłankach. W szczególności może ona mieć charakter odszkodowawczy, zawodowy, a w bardziej drastycznych przypadkach – może to być nawet odpowiedzialność karna.

 • Tajemnica medyczna po śmierci pacjenta

  Zachowanie tajemnicy przez lekarzy jest etyczną powinnością, podkreślaną już w przysiędze Hipokratesa. Współcześnie w doktrynie wskazuje się kilka koncepcji uzasadniających obowiązek przestrzegania konfidencji medycznej.

 • Badanie kontrolne pracownika po zwolnieniu lekarskim przekraczającym 30 dni

  Dostarczone przez pacjentów na drukach MZ-L1 informacje: „Pacjent pozostaje pod opieką tutejszej poradni”, „Pacjent jest leczony farmakologicznie”, „Zdolny do pracy z dniem...” nie dają lekarzowi medycyny pracy podstaw do podjęcia decyzji orzeczniczej i zwykle wymagają ponownej wizyty pacjenta u lekarza rodzinnego.

239 artykułów - strona 1 z 24

Odpowiadamy czytelnikom

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz wątpliwości w zakresie obowiązującego prawa, nowych przepisów? Nie wiesz jak postąpić? Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta!