Szanowni Państwo,

Medycyna Praktyczna wykorzystuje w swoich serwisach pliki cookies i inne pokrewne technologie. Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do Państwa potrzeb oraz do celów analitycznych i marketingowych. Korzystamy z cookies własnych oraz innych podmiotów – naszych partnerów biznesowych.

Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić samodzielnie, modyfikując ustawienia przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące zmiany ustawień oraz szczegóły dotyczące wykorzystania wspomnianych technologii zawarte są w naszej Polityce Prywatności.

Korzystając z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie plików cookies i podobnych technologii, opisanych w Polityce Prywatności.

Państwa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak może wpłynąć na komfort korzystania z naszych serwisów. Udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej na podstawie tej zgody.

Klikając przycisk Potwierdzam, wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie wyżej wymienionych technologii oraz potwierdzacie, że ustawienia przeglądarki są zgodne z Państwa preferencjami.

Publikacje

 • Grupowa praktyka lekarska a spółka partnerska

  Zgodnie z art. 50a ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty "Lekarze w celu udzielania świadczeń zdrowotnych mogą prowadzić [...] praktykę lekarską w formie [...] spółki partnerskiej [...]".

 • Opiniodawstwo sądowo-lekarskie

  "Orzecznictwo" w terminologii prawniczej odnosi się do orzeczeń sądu. Spopularyzowane w środowisku lekarskim pojęcie "orzecznictwo lekarskie" należy więc w terminologii prawniczo-sądowej rozumieć jako wydawanie opinii lekarskich, w związku z czym powinno się w tych celach posługiwać terminami: "opiniodawstwo lekarskie" lub "opiniodawstwo sądowo-lekarskie".

 • Orzekanie o niepełnosprawności

  Niepełnosprawność, zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku, oznacza trwałą lub okresową niezdolność do pełnienia ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy.

 • Pacjent ubezwłasnowolniony

  Prawo do samostanowienia przysługuje każdemu pacjentowi, ale nie każdy pacjent – z przyczyn faktycznych lub prawnych – jest zdolny do samodzielnego korzystania z tego prawa.

 • Grupowa praktyka lekarska a spółka cywilna

  Zgodnie z art. 50a ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty "Lekarze w celu udzielania świadczeń zdrowotnych mogą prowadzić [...] praktykę lekarską w formie spółki cywilnej [...]."

 • Pacjent małoletni

  Prawo do samostanowienia przysługuje każdemu pacjentowi, ale nie każdy pacjent – z przyczyn faktycznych lub prawnych – jest zdolny do samodzielnego wykonywania tego prawa.

 • Świadczenia emerytalno-rentowe funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej

  Zgodnie z Ustawą z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin przysługuje im z budżetu państwa zaopatrzenie emerytalne z tytułu wysługi lat lub w razie całkowitej niezdolności do służby, a członkom ich rodzin – w razie śmierci żywiciela.

 • Praktyka lekarska – rejestracja działalności regulowanej. Aktualizacja

  Wykonywanie zawodu lekarza w formie praktyki lekarskiej wymaga jej wpisu do rejestru działalności regulowanej.

 • Zgoda pacjenta na leczenie – treść i forma

  Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty, regulując obowiązki lekarza wynikające z prawa pacjenta do samostanowienia, odnosi się również do treści i formy zgody pacjenta na leczenie.

 • Opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej przez praktykę lekarską

  Wykonywanie przez lekarza swojego zawodu możliwe jest nie tylko w ramach zakładu opieki zdrowotnej, ale także w ramach praktyki lekarskiej (indywidualnej lub grupowej).

426 artykułów - strona 36 z 43