Odpowiedzialność prawna lekarza udzielającego teleporady

09.10.2020
dr hab. n. prawn. Małgorzata Serwach prof. UM, prof. UŁ
Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Uniwersytet Łódzki