Szanowni Państwo,

Medycyna Praktyczna wykorzystuje w swoich serwisach pliki cookies i inne pokrewne technologie. Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do Państwa potrzeb oraz do celów analitycznych i marketingowych. Korzystamy z cookies własnych oraz innych podmiotów – naszych partnerów biznesowych.

Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić samodzielnie, modyfikując ustawienia przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące zmiany ustawień oraz szczegóły dotyczące wykorzystania wspomnianych technologii zawarte są w naszej Polityce Prywatności.

Korzystając z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie plików cookies i podobnych technologii, opisanych w Polityce Prywatności.

Państwa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak może wpłynąć na komfort korzystania z naszych serwisów. Udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej na podstawie tej zgody.

Klikając przycisk Potwierdzam, wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie wyżej wymienionych technologii oraz potwierdzacie, że ustawienia przeglądarki są zgodne z Państwa preferencjami.

Wykonywanie zawodu lekarza i odpowiedzialność

 • Postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych

  W przypadku naruszenia w szpitalu określonych procedur, których skutkiem jest śmierć pacjenta, osoby bliskie mogą wystąpić o zapłatę stosownego odszkodowania lub zadośćuczynienia z tytułu odpowiedzialności cywilnej.

 • Odpowiedzialność lekarza i innych członków personelu medycznego za nieumyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu

  Z doniesień prasowych wynika, że u 45-letniego mężczyzny, przebywającego w szpitalu w Ostrowie Wielkopolskim, doszło do podania krwi obcej grupowo. Następstwem takiego postępowania był zgon chorego. Z punktu widzenia prawa karnego można rozważyć odpowiedzialność lekarza (i innych członków personelu medycznego) za nieumyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu.

 • Odpowiedzialność prawna lekarza za szczepienie bez zgody lub za ciężkie niepożądane odczyny poszczepienne

  Czy obowiązkowe szczepienie dziecka wymaga uzyskania zgody rodzica? Kto ponosi odpowiedzialność za ciężki niepożądany odczyn poszczepienny, który wystąpił u dziecka po szczepieniu BCG dokonanym w szpitalu?

 • Postępowanie przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych - cz. II

  Czy na podstawie wydania przez komisję orzeczenia o zdarzeniu medycznym dyrektor szpitala będzie mógł wyciągać sankcje wobec osób odpowiedzialnych za to zdarzenie? Czy komisje będą w swoich orzeczeniach kierować się jakimiś wytycznymi lub przepisami, czy też będą mogły swobodnie orzekać według swojego uznania?

 • Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

  Czy wniosek składany do komisji musi zawierać jakieś szczegółowe uzasadnienie? Czy komisja może odrzucić źle umotywowany wniosek? Czy decyzje komisji wojewódzkiej podlegają odwołaniom pod względem merytorycznym (co do orzeczenia o zdarzeniu medycznym i co do wysokości odszkodowania) w jakiejś wyższej instancji? Czy komisja będzie miała obowiązek uzasadnić szczegółowo swoje orzeczenie? Kogo komisja może powołać do wystawienia opinii? Kto ma obowiązek sporządzać takie opinie, a kto może odmówić? Czy za udział w komisji przewidziano jakieś diety, wynagrodzenia itp.?

 • Wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku wystąpienia zdarzenia medycznego

  Czy kwoty 100 000 zł (w przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia) i 300 000 zł (w przypadku śmierci pacjenta) dotyczą odszkodowania i zadośćuczynienia łącznie? Czy odpowiedzialność szpitala będzie ograniczona do wysokości ubezpieczenia, czy też po wyczerpaniu ubezpieczenia szpital będzie musiał wypłacać odszkodowania "z własnej kieszeni"? Kto ustala wysokość roszczenia w przypadku braku porozumienia między poszkodowanym a szpitalem lub ubezpieczycielem? Czy możliwa jest sytuacja, że ktoś składa kompletnie nieuzasadniony wniosek o 100 000 zł, szpital lub ubezpieczyciel nie dotrzymuje 30-dniowego terminu na przedstawienie stanowiska i automatycznie wnioskodawcy przysługuje żądana kwota? Czy komisja wojewódzka będzie miała wpływ na ustalenie kwoty roszczenia, czy będzie to wynikało tylko z negocjacji między poszkodowanym a ubezpieczycielem?

 • Pojęcie zdarzenia medycznego

  Czy "zdarzeniem medycznym" będzie każde zakażenie, czy tylko zakażenia powstałe wskutek postępowania niezgodnego z aktualną wiedzą? Czy za zdarzenie medyczne będzie można uznać szkody wynikłe np. z użytkowania przestarzałego sprzętu? Czy za "postępowanie niezgodne z aktualną wiedzą" można będzie uznać odmowę leczenia?

 • Ubezpieczenie OC lekarza realizującego kontrakt

  Posiadanie przez każdego lekarza ubezpieczenia OC ma istotne znaczenie zarówno dla pacjentów, jak i innych osób, w szczególności lekarzy, którzy mogą być współodpowiedzialni za powstanie szkody.

 • Kto ostatecznie ponosi odpowiedzialność za wystąpienie powikłań podczas leczenia pacjenta prowadzonego przez lekarza POZ, a korzystającego równocześnie ze świadczeń specjalisty ordynującego leczenie, z którym lekarz POZ się nie zgadza?

  W rozpatrywanych przypadkach lekarz POZ odpowiada jedynie za własne działania lub zaniechania i nie ponosi odpowiedzialności za działania lekarzy specjalistów. Jednakże, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez lekarzy specjalistów zasad etyki zawodowej, lekarz POZ może zainicjować postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej.

 • Jakie ubezpieczenie muszę wykupić?

  Z tytułu nocnej pomocy lekarskiej (NPL), niezależnie od formy zatrudnienia, nie trzeba wykupywać dodatkowej polisy. Są to bowiem czynności zawodowe w postaci dyżurów, które zostały już ubezpieczone w ramach kontraktu z NFZ.

33 artykuły - strona 3 z 4